Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,359

Jingga dan Senja

4.06 of 4,378

Fairish

3.68 of 4,397

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,618

Still...

3.81 of 2,622

Cewek!!!

3.83 of 2,571